Robertsganj, Uttar Pradesh Lok Sabha Election MP List MP Seats Vote and Statistics

17th Lok Sabha General Election 2019 Data for Robertsganj Uttar Pradesh

16th Lok Sabha General Election 2014 Data for Robertsganj Uttar Pradesh

15th Lok Sabha General Election 2009 Data for Robertsganj Uttar Pradesh

14th Lok Sabha General Election 2004 Data for Robertsganj Uttar Pradesh

13th Lok Sabha General Election 1999 Data for Robertsganj Uttar Pradesh

12th Lok Sabha General Election 1998 Data for Robertsganj Uttar Pradesh

11th Lok Sabha General Election 1996 Data for Robertsganj Uttar Pradesh

10th Lok Sabha General Election 1991 Data for Robertsganj Uttar Pradesh

9th Lok Sabha General Election 1989 Data for Robertsganj Uttar Pradesh

8th Lok Sabha General Election 1984 Data for Robertsganj Uttar Pradesh

7th Lok Sabha General Election 1980 Data for Robertsganj Uttar Pradesh

6th Lok Sabha General Election 1977 Data for Robertsganj Uttar Pradesh

5th Lok Sabha General Election 1971 Data for Robertsganj Uttar Pradesh

4th Lok Sabha General Election 1967 Data for Robertsganj Uttar Pradesh

3rd Lok Sabha General Election 1962 Data for Robertsganj Uttar Pradesh

2nd Lok Sabha General Election 1957 Data for Robertsganj Uttar Pradesh

1st Lok Sabha General Election 1951 Data for Robertsganj Uttar Pradesh


List of MPs from Robertsganj Lok Sabha Constituency:

Name of MemberPolitical PartyConstituency & StateLok Sabha Experience
Shri Bhai LalBahujan Samaj PartyRobertsganj (Uttar Pradesh)14
Shri Lal ChandraBahujan Samaj PartyRobertsganj (Uttar Pradesh)14
Shri ChhotelalBharatiya Janata PartyRobertsganj (Uttar Pradesh)16
Shri Ram ShakalBharatiya Janata PartyRobertsganj (Uttar Pradesh)11,12,13
Shri Subedar PrasadBharatiya Janata PartyRobertsganj (Uttar Pradesh)9
Shri Ram SwarupCongressRobertsganj (Uttar Pradesh)3,4,5
Shri Ram Pyare PanikaCongress (I)Robertsganj (Uttar Pradesh)7,8
Shri Ram Nihor RaiJanata DalRobertsganj (Uttar Pradesh)10
Shri Shiv Sampati RamJanata PartyRobertsganj (Uttar Pradesh)6
Shri Pakauri LalSamajwadi PartyRobertsganj (Uttar Pradesh)15

Important Links:

Go to Uttar Pradesh MP Election Page

Go to Indian Election and Politics Master Page

Go to Yearbook Page