Bulandshahr, Uttar Pradesh Lok Sabha Election MP List MP Seats Vote and Statistics

17th Lok Sabha General Election 2019 Data for Bulandshahr Uttar Pradesh

16th Lok Sabha General Election 2014 Data for Bulandshahr Uttar Pradesh

15th Lok Sabha General Election 2009 Data for Bulandshahr Uttar Pradesh

14th Lok Sabha General Election 2004 Data for Bulandshahr Uttar Pradesh

13th Lok Sabha General Election 1999 Data for Bulandshahr Uttar Pradesh

12th Lok Sabha General Election 1998 Data for Bulandshahr Uttar Pradesh

11th Lok Sabha General Election 1996 Data for Bulandshahr Uttar Pradesh

10th Lok Sabha General Election 1991 Data for Bulandshahr Uttar Pradesh

9th Lok Sabha General Election 1989 Data for Bulandshahr Uttar Pradesh

8th Lok Sabha General Election 1984 Data for Bulandshahr Uttar Pradesh

7th Lok Sabha General Election 1980 Data for Bulandshahr Uttar Pradesh

6th Lok Sabha General Election 1977 Data for Bulandshahr Uttar Pradesh

5th Lok Sabha General Election 1971 Data for Bulandshahr Uttar Pradesh

4th Lok Sabha General Election 1967 Data for Bulandshahr Uttar Pradesh

3rd Lok Sabha General Election 1962 Data for Bulandshahr Uttar Pradesh

2nd Lok Sabha General Election 1957 Data for Bulandshahr Uttar Pradesh

1st Lok Sabha General Election 1951 Data for Bulandshahr Uttar Pradesh


List of MPs from Bulandshahr Lok Sabha Constituency:

Name of MemberPolitical PartyConstituency & StateLok Sabha Experience
Shri Bhola SinghBharatiya Janata PartyBulandshahr (Uttar Pradesh)16
Shri Chhatrapal SinghBharatiya Janata PartyBulandshahr (Uttar Pradesh)10,11,12,13
Shri Raghubar Dayal MisraCongressBulandshahr (Uttar Pradesh)1,2
Shri Surendra Pal SinghCongress (I)Bulandshahr (Uttar Pradesh)3,4,5,8
Shri Mahmood Hasan KhanJanata (S)Bulandshahr (Uttar Pradesh)6,7
Shri Sarwar HussainJanata DalBulandshahr (Uttar Pradesh)9
Shri Banarsi DasJanata PartyBulandshahr (Uttar Pradesh)7
Shri Kamlesh BalmikiSamajwadi PartyBulandshahr (Uttar Pradesh)15

Important Links:

Go to Uttar Pradesh MP Election Page

Go to Indian Election and Politics Master Page

Go to Yearbook Page