MU OET Medical 2015 Exam Centres

 

Test Centres
AHMEDABAD KANPUR
ALLAHABAD KOLKATA
ASANSOL KOTA
BANGALORE KOZHIKODE
BELGAUM LUCKNOW
BHILLAI LUDHIANA
BHOPAL MANGALORE
BHUBANESHWAR MANIPAL
CHANDIGARH MEERUT
CHENNAI MUMBAI
COIMBATORE NAGPUR
DEHRADUN NOIDA
DELHI PANJIM
DUBAI PATNA
ERNAKULAM PORTBLAIR
GANGTOK PUNE
GANJAM RANCHI
GULBARGA SURAT
GURGAON THIRUVANANTHAPURAM
GUWAHATI UDAIPUR
HYDERABAD VARANASI
INDORE VIJAYAWADA
JABALPUR VIZAG
JAIPUR